دسته: گاه نوشته ها

۳۷

بی صدا بگو

وقتى به کشورى سفر مى کنى که زبان اصلیش زبان مادریت نیست، سعى مى کنى زبان جدید رو یاد بگیرى. بعد از مدتى مى فهمى باید موقع صحبت به زبان جدید طرز تفکر قدیمى رو بذارى کنار و به شیوه اى فکر کنى که با زبان جدید تطابق داشته باشه. اینجاست که مى فهمى “زبان”، وسیله اى که در تئورى تنها براى انتقال افکار ساخته شده، افکار رو شکل دهى هم مى کنه.

۷

دین و دیندار

در این نوشته منظورم از دین باورهای نهفته در آن است و لزوما اشاره ای به دین ندارم، بلکه اشاره ام به باور های درونی هر فرد در مورد خوبی و بدی و درستی...

۰

به بهانه زلزله های پی در پی

از خرداد سال قبل خبری از “گاه نوشته هایم” نیست! نه که نوشته ای نیست. نوشته ها بوده و هست. بعضی نیمه کاره، بعضی هم پس از اتمام پاک شده. این روزها در درس...

۰

بدبیاری

این روزها مشغول امتحانات پایان ترمم. تاریخ امتحانات بسیار فشرده افتاده و بدجوری من رو پای میز نشونده. ۹ ساعت دیگه هم امتحان بتن ۲ دارم. ماجرایی واقعی رو اومدم برای شما نقل کنم...

۱

پرداخت آنلاین

قبول دارم که آنلاین شدن سیستم های بانکی بسیار خوب و به نفع مردم بوده، اما گاهی هم بسیار آزار دهنده می شود؛ مثل حالا. در چند هفته اخیر این بار دوم است که...

۱

زمستون

هر چهار فصل زیباست. اما نمی دونم چه در فصل سرما و باران و رعد هست که قلبم رو به سخن وا می داره؛ از داشته ها و از، نداشته…

۱

شهر مه گرفته

شهر مرا مه گرفته آدم ها مثل نابینایان از کنار هم می گذرند و هم را نمی بینند درختی پیدا نیست آسمان ناپیداست پایم به سنگی می گیرد و می افتم چشمم به اطراف...

۱

آمار به روز جهان

این روزها خیلی سریع می گذرند و من هنوز باورم نمی شود که به هفته های انتهایی کلاس های این ترم دانشگاهم رسیدم. ۲ امتحان میان ترم باقی مانده اند که وقتی تمام شوند...