دسته: سه سوت

۳

بنزین و دلار و پاییز

سوت اول: بنزین لیتری ۵۰۰۰ تومان! قیمت امروز بنزین در تمام کشورهای دنیا را می توانید در اینجا ملاحظه کنید. همانطور که می بینید ایران ارزان ترین سوخت را به شهروندان (و احتمالا قاچاقچیان)...

۰

هوا و دلار و درس

سوت اول: آلو[سرفه]دگی[سرفه] ه[سرفه][سرفه]وا این روزها آلودگی هوا علاوه بر تهران به تبریز و اصفهان و اهواز هم رسیده و مردم را کلافه کرده. اگر آلودگی هوا هم مردم را کلافه نکند، راهکارهای مسئولین...